Hoşgeldiniz!! Hristiyan Topluluğuna

Ad Başlık İçerik  

Hoş geldiniz! Ana Sayfa  ::  İnternet Kilisesi  ::  Yerel Kiliseler  ::  Soru Tahtası
:: Ana Menü ::

Ana Sayfa

İnternet Kilisesi

İncil Okuma

Gündelik Ekmeğimiz

Mesaj Panosu

:: Modüller ::

· Kütüphane
· Vaazlar
· İsa Filmi
· İlahiler
· Linkler
· Soru Tahtası
· Kısa Rehberler
· Bu Siteyi Tavsiye et
· İncil Okuma Tavimi
· Download


:: Etkinlikler ::


Sipariş Formu
Görüşleriniz

  İmanınızı daha geliştirmek için Etkinliklerindeki Formlarını doldurup bize göndereceksiniz. Bizden çok rahatça 'İncil', 'İSA VCD' ve ilgili kitapları alabilirsiniz.

  Sipariş Formunun aracığıyla Mektuplaşma Kursu'na katılıp İSA'nın, İncil'in ve Hristiyanlığın gerçeklerine sahip olabilirsiniz.


:: Java Makinesi ::

Sitemizde arkadaşlarla Chat yapmak için bigisayarınıza Java Makinesi yüklemek zorundasınız.

Hala Chat Odası aktif değilse aşayıdaki linki tuşlayıp Java Makinesini indireceksiniz.

Ve, bilgisayarınıza Java Makinesini yükleyeceksiniz.

Güle güle kulanın!


Java Makinesi

 Sipariş Verirken Dikkat!    ÜCRETSİZ SİPARİŞ VERME    TANIK    MECDELLİ MERYEM'İN GÖZÜNDEN İSA M...    İRTİBAT...  

25.10.2014
Hezekiel 16:35-52
35“ ‘Bu nedenle, ey fahişe, RAB’bin sözünü dinle! 36Egemen RAB şöyle di-yor: Yüzsüzlüğün ortaya döküldüğü, oynaşlarınla fahişelik ederken çıplaklı-ğın meydana çıktığı için, bütün iğrenç putların yüzünden, onlara çocuklarının kanını verdiğin için, 37düşüp kalktığın bütün oynaşlarını –sevdiklerini de nef-ret ettiklerini de– toplayacağım. Sana karşı onları her yandan toplayacak, çıp-laklığını onların önüne sereceğim; bütün çıplaklığını görecekler. 38Sana zina eden, kan döken kadınlara verilen cezayı vereceğim. Kanını akıtarak seni öf-kemin ve kıskançlığımın öcüne terk edeceğim. 39Seni oynaşlarının eline tes-lim edeceğim. Fuhuş yuvalarını yıkacak, yüksek tapınma yerlerini bozacaklar. Üzerindeki giysileri soyacak, güzel mücevherlerini alıp seni çırılçıplak bıra-kacaklar. 40Halkı sana karşı kışkırtacaklar. Seni taşlayacak, kılıçlarıyla delik deşik edecekler. 41Evlerini ateşe verecek, seni birçok kadının gözü önünde yargılayacaklar. Fahişeliklerine son vereceğim, artık oynaşlarına ücret öde-meyeceksin. 42Böylece sana karşı öfkem yatışacak, kıskançlığım dinecek. Su-sacak, bir daha öfkelenmeyeceğim. 43“ ‘Madem gençlik günlerini anımsama-dın, yaptıklarınla beni öfkelendirdin, ben de yaptıklarını senin başına getire-ceğim. Böyle diyor Egemen RAB. Bu iğrenç uygulamalarına ek olarak ahlak-sızlık da ettin. 44“ ‘Herkes senin için şu deyişi söyleyecek: Annesi nasılsa kızı da öyle. 45Sen kocasından ve çocuklarından tiksinen annenin kızısın; kocala-rından ve çocuklarından tiksinen kızkardeşlerinin kızkardeşisin. Annen Hitit-li, baban Amorlu’ydu. 46Kızlarıyla senin kuzeyinde yaşayan Samiriye ablan, kızlarıyla senin güneyinde yaşayan Sodom kızkardeşindir. 47Sen yalnız onla-rın yolunda yürümekle, onların iğrenç uygulamalarına uymakla kalmadın, bü-tün yaptıklarınla kısa sürede onlardan daha büyük kötülük ettin. 48Varlığım hakkı için diyor Egemen RAB, kızkardeşin Sodom’la kızları, kızlarınla senin yaptıklarını asla yapmadılar. 49“ ‘Kızkardeşin Sodom’un günahı şuydu: Ken-disi de kızları da gururluydu, ekmeğe doymuşlardı, umursamazlardı. Düşkü-ne, yoksula yardım elini uzatmadılar. 50Kendilerini beğenmişlerdi. Önümde iğrenç şeyler yaptılar. Bu nedenle, gördüğün gibi onları önümden süpürüp at-tım. 51Samiriye işlediğin günahın yarısını bile işlemedi. Sen onlardan çok da-ha iğrenç şeyler yaptın. Yaptığın iğrençliklerle kızkardeşlerini suçsuz çıkar-dın. 52Düşeceğin utanca katlanacaksın. Çünkü kızkardeşlerini haklı gibi gös-terdin. İşlediğin günahlar onlarınkinden daha iğrenç olduğundan senin yanın-da suçsuz kalıyorlar. Bunun için utan ve düşeceğin utanca katlan. Çünkü kızkardeşlerini suçsuz çıkardın!

Zina Yapmaya Kararlı Olanların Cezası
Hezekiel 16:35-52

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:
37-39: Rab, zina yapan eşine düşman olur ve öfkesini gösterir. Yeruşalim, kocasını, Tanrı’yı terk etti ve başka uluslarla oynaşmaya başladı. Yargı diğer insanlarla değil İsrail’in Tanrı’yı aldattığı eski sevgilileri aracılığıy-la geleceğine dair bir uyarı vardır (37). Onlar her yerde kadının çıplaklı-ğını ortaya çıkaracak ve onu aşağılayacaklar. Bu bize İsrail’in Nebukad-nessar’ın döneminde, sadece Babil değil ama diğer uluslar tarafından da yağmalanacağını gösterir. Tanrı, O’nunla anlaşma yapan ama sevgisini bir başkasına verenlere karşı öfkelenir. Şerefli eşler olarak kocamız Tan-rı’ya karşı iffetimizi korumalıyız.

Bana hangi öğütler verilmektedir?
46-52: Yeruşalim, Samiriye ve Sodom’dan daha da yozlaşarak Tanrı’nın lütfunu reddeder. Onlar Tanrı’nın yargısını tecrübe ettiler ama Yahu-da’yla karşılaştırıldıklarında daha iyilerdi. Çevremizde imanlı olduğunu iddia eden ama imansızlardan daha korkunç günahlar işleyenler var. Eğer dünyada uyanık kalmazsak kolayca çevremizdekilere uyup bizler de yoz-laşabiliriz. Bu dünyada yaşıyor olsak da dünyadan ayrılmış bir yaşam sürmek için Tanrı’nın yardımına ihtiyacımız var.

•        Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
•        Bana hangi öğütler verilmektedir?

**Bu metinler "Gündelik Ekmeğimiz" yazarlarının desteği ile hazırlanmaktadır.
[30/05/2008] Vaaz 49, (8087 kez okundu.)


[06/05/2008] Vaaz 48, (8198 kez okundu.)


[11/10/2007] VAAZ 47, (13901 kez okundu.)


[28/09/2007] VAAZ 46, (6006 kez okundu.)

 


[09/07/2002] SUNUŞ, (8260 kez okundu.)


[09/07/2002] EVRENİ SARAN TANRI BİLGİSİ, (9000 kez okundu.)


[09/07/2002] KENDİ DOĞRUMUZU ANLATIRKEN, (8673 kez okundu.)


[09/07/2002] YÜCE TANRI BİRDİR, (8879 kez okundu.)


Kuran Allah sözü mü? (14/10/2014)
Kutsal Kitap'ın değiştirildiğini iddia edenler, siz önce kuranın gerçekten Allah sözü olduğunu kanıtlayın. Çünkü İncil'den Zebur'dan ve Tevrat'tan sonra ortaya çıkan kurandır. Üç kitap Tevrat, Zebur ve İncil birbirine bağlıdır ve birbirini tamamlar. Ama Kuran bunlardan tamamen ayrı bir yol tutar! Biz Kutsal Kitap'ın değiştirilmediğini kanıtlamak zorunda değiliz. Asıl müslümanlar kuranın gerçekten Allah sözümü bunu kanıtlamaları gerektir!

Bir insanla tanıştığınızı düşünün. Bu öyle bir insan ki dün söylediği il...


...Devamlı Oku...
Lut ile kızlarının olayı, [4] Mesihci tarafından 13/10/2014 tatihinde yazılmış
(Read More... | 37kes okunmuş)

[re] inanç ciddi konudur (12/05/2012)
arkdaşlar k.kerim incil gibi yazılmamıştır sorularınızı tel müftülüklere sorarsanız kesin net bir cevaplar alırsınız ama kısaca şunu söyleyim tartışmak hakaret etmek istemediğim  için değil aklımdaki soruları dile getirmeye çalışcağım

incil farklı kişiler tarafından farklı tarihlerde yazılmıştır kaynak
http://www.kampusweb.com/makaleler/kutsalkitap.html
Şaşırtıcı bir şekilde Kutsal Kitap'ın bütün yazarl...


...Devamlı Oku...
christ oku, [18] mehmet tarafından 11/05/2012 tatihinde yazılmış
(Read More... | 822 kez okunmuş)

İSA MESİH - NASIL ÖLMÜŞ OLABİLİR? (25/07/2002)
İSA MESİH - NASIL ÖLMÜŞ OLABİLİR?

ÇARMIHIN SUÇUNUN ÜSTESİNDEN GELME

Belki tüm dikkatimizi toplayan bütün engellerden en büyüğü Kutsal Kitap'ta
  "Çarmıh'ın suçu"nun ne olarak bilindiğidir. Tabi ki bu Mesih'in Çarmıh'ı
  tarafından ortaya çıkan Tanrı'nın eşsiz Kurtuluş yolunu reddedenler içindir.
  Onlar kendi yollarıyla Tanrı'yı hoşnut etmeye çalışsalar da, bu imkansızdır.
  Tanrı'ya sadece Mesih'in ölümü aracılığıyla yaklaşabiliriz. Sonsuz kurtuluşumuzu
  sağlayabilecek, tek Çarmıhtır.

  Fakat Müslümanlar için Tanrı'nın O'nun tek Oğlu'nun çarmıh...


...Devamlı Oku...
Kutsal Kitap Değiştirildi Mi?, [622] musa tarafından 24/07/2002 tatihinde yazılmış
(Read More... | 17825kes okunmuş)

İSA’YI BU DENLİ FARKLI KILAN NEDİR?... (08/07/2002)
MARANGOZDAN DA ÖTE Bölüm 1 İSA’YI BU DENLİ FARKLI KILAN NEDİR? Yakın zamanda, Los Angeles’te bazı kişilerle konuşuyordum. Onlara, “Sizce, İsa Mesih kimdir?” diye sordum. İsa’nın büyük bir din önderi olduğu yanıtını verdiler. Bu...

...Devamlı Oku...
İSA RAB Mİ, YALANCI MI, YOKSA DELİ Mİ?, musa tarafından 08/07/2002 tatihinde yazılmış
(Read More... | 9362kes okunmuş):: Kütüphane ::

· Hıristiyanlığın Temelleri
· Hıristiyan olmak için ne yapmalısınız?
· Tanrı Çizgisi
· Tanrı'nın Sözünden Cevaplar
· Nihai Sorular
· İsa Kimdir?
· Neden Kurban?
· Bana Tanrı'yı Anlat
· Bilimsel Makale
· Marangozdan da öte
· Tarihsel Kanıt
· Boş Mezar
· İznik Konseyi hakkında
· Yehova Şahitleri
· Kur'an, İsa'yı nasıl anlatıyor?
· Son zaman azizleri(mormonlar)


:: Okuma Takvimi ::


· Ocak Okuma Planı

· Şubat Okuma Planı

· Mart Okuma Planı

· Nisan Okuma Planı

· Mayıs Okuma Planı

· Haziran Okuma Planı

· Temmuz Okuma Planı

· Ağustos Okuma Planı

· Eylül Okuma Planı

· Ekim Okuma Planı

· Kasım Okuma Planı

· Aralık Okuma Planı


İsa'nın Yuhanna'ya verdiği Vahiy söyle diyor.
"Bu peygamberliğin sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu! Çünkü beklenen zaman yakındır."(Vahiy 1:3)
Diliyoruz ki, Tanrı'nın vermiş olduğu sonsuz yaşamı ve gerçek yolunu bu sitenin aracıliği ile bulmanızı arzu ederiz.
Her mesaj panosundaki içeriklerin yasal sorumlulukları yazarlara aittir ve içerikler incil.com'nun ilkeleri ile bağdaşmayabilir.
© 1998~2014, www.incil.com