Hoşgeldiniz!! Hristiyan Topluluğuna

Ad Başlık İçerik  

Hoş geldiniz! Ana Sayfa  ::  İnternet Kilisesi  ::  Yerel Kiliseler  ::  Soru Tahtası
:: Ana Menü ::

Ana Sayfa

İnternet Kilisesi

İncil Okuma

Gündelik Ekmeğimiz

Mesaj Panosu

:: Modüller ::

· Kütüphane
· Vaazlar
· İsa Filmi
· İlahiler
· Linkler
· Soru Tahtası
· Kısa Rehberler
· Bu Siteyi Tavsiye et
· İncil Okuma Tavimi
· Download


:: Etkinlikler ::


Sipariş Formu
Görüşleriniz

  İmanınızı daha geliştirmek için Etkinliklerindeki Formlarını doldurup bize göndereceksiniz. Bizden çok rahatça 'İncil', 'İSA VCD' ve ilgili kitapları alabilirsiniz.

  Sipariş Formunun aracığıyla Mektuplaşma Kursu'na katılıp İSA'nın, İncil'in ve Hristiyanlığın gerçeklerine sahip olabilirsiniz.


:: Java Makinesi ::

Sitemizde arkadaşlarla Chat yapmak için bigisayarınıza Java Makinesi yüklemek zorundasınız.

Hala Chat Odası aktif değilse aşayıdaki linki tuşlayıp Java Makinesini indireceksiniz.

Ve, bilgisayarınıza Java Makinesini yükleyeceksiniz.

Güle güle kulanın!


Java Makinesi

 Sipariş Verirken Dikkat!    ÜCRETSİZ SİPARİŞ VERME    TANIK    MECDELLİ MERYEM'İN GÖZÜNDEN İSA M...    İRTİBAT...  

21.07.2017
Elçilerin İşleri 1:12-26
12Bundan sonra elçiler, Yeruşalim?den yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki Zeytin Dağı'ndan Yeruşalim?e döndüler. 13Kente girince kaldıkları evin üst katındaki odaya çıktılar. Petrus, Yuhanna, Yakup, Andreas, Filipus, Tomas, Bartalmay, Matta, Alfay oğlu Yakup, Yurtsever Simun ve Yakup oğlu Yahuda oradaydı. 14Bunlar İsa?nın annesi Meryem, öbür kadınlar ve İsa?nın kardeşleriyle tam bir birlik içinde sürekli dua ediyordu. 15-16O gün-lerde Petrus, yaklaşık yüz yirmi kardeşten oluşan bir topluluğun ortasında ayağa kalkıp şöyle konuştu: “Kardeşler, Kutsal Ruh'un, İsa?yı tutuklayan-lara kılavuzluk eden Yahuda ile ilgili olarak Davut?un ağzıyla önceden bildirdiği Kutsal Yazı?nın yerine gelmesi gerekiyordu. 17Yahuda bizden biri sayılmış ve bu hizmette yerini almıştı.” 18Bu adam, yaptığı kötülüğün karşılığında aldığı ücretle bir tarla satın aldı. Sonra baş aşağı düştü, bede-ni yarıldı ve bütün bağırsakları dışarı döküldü. 19Yeruşalim?de yaşayan herkes olayı duydu. Tarlaya kendi dillerinde Kan Tarlası anlamına gelen Hakeldema adını verdiler.20”Nitekim Mezmurlar Kitabı?nda şöyle yazıl-mıştır” dedi Petrus. “ „Onun konutu ıssız kalsın, İçinde oturan olmasın.? Ve, „Onun görevini bir başkası üstlensin.? 21-22”Buna göre, Yahya?nın vaf-tiz döneminden başlayarak Rab İsa?nın aramızdan yukarı alındığı güne değin bizimle birlikte geçirdiği bütün süre boyunca yanımızda bulunan adamlardan birinin, İsa?nın dirilişine tanıklık etmek üzere bize katılması gerekir.” 23Böylece iki kişiyi, Barsabba denilen ve Yustus diye de bilinen Yusuf ile Mattiya?yı önerdiler. 24-25Sonra şöyle dua ettiler: “Ya Rab, sen herkesin yüreğini bilirsin. Yahuda?nın, ait olduğu yere gitmek için bırak-tığı bu hizmeti ve elçilik görevini üstlenmek üzere bu iki kişiden hangisini seçtiğini göster bize.” 26Ardından bu iki kişiye kura çektirdiler; kura Mat-tiya?ya düştü. Böylelikle Mattiya on bir elçiye katıldı.

Yahuda’nın Yerine Mattiya
Elçilerin İşleri 1:12-26

İsa’nın buyruğuna uyup Yeruşalim’de dua ederek bekleyen elçiler, Yahu-da’nın yerine Mattiya’yı seçtiler.

Bana hangi öğütler verilmektedir?
12-14: Elçiler İsa?nın buyurduğu gibi hep birlikte Yeruşalim?de kalarak kendilerini duaya verdiler. Fakat onlar daha önce, “Kim daha büyük” diye kendi aralarında tartışmış ve öğretmelerini ölüm tehlikesiyle yapayalnız bırakarak O'nu terk etmişlerdi. Bunların yanı sıra onlarla birlikte İsa?ya “aklını kaçırmış” diyerek hizmetine karşı çıkan İsa?nın bedensel kardeşle-ri ve daha başka kişiler de vardı. Yani birbirleriyle anlaşamayan, kendile-rini diğerlerinden üstün görenlerin zorlukla bir arada duran bu topluluk, dirilen İsa?nın buyruğuna uyarak birlik içinde dua etmeyi öğrenmişlerdi. Dirilişin ve Müjde?nin tanığı olmaları için bu eğitimden geçmeleri gere-kiyordu. Müjde paylaşmadan önce eğitilmem gereken konu ne olabilir?
15-20: Petrus, Yahuda İskariyot?un yerine birini seçerek İsrail?in 12 oy-mağını temsil eden 12 elçinin tamamlanması gerektiğini Eski Ahit?ten ör-nek vererek uyguladı. İsa?nın dirilişinden 40 gün sonra önemli bilgiler edinmesi dışında, kardeşlerle tam bir birlik içinde ettikleri duanın gücü, Petrus?a gereken ruhsal anlayışı vermiştir.
21-26: Elçiler ilk önce kutsal söze göre birinin seçilmesi gerektiğini anlar-lar. İmanlı topluluğun onayını aldıktan sonra her şeyi Rab'bin isteğine bı-rakarak Mattiya?nın 12 elçi grubuna katılmasını sağlarlar. Kilisenin ön-derlerini seçerken de, bu ilkelere göre hareket etmemiz gerekmektedir.

•        Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
•        Bana hangi öğütler verilmektedir?

**Bu metinler "Gündelik Ekmeğimiz" yazarlarının desteği ile hazırlanmaktadır.
[21/03/2016] VAAZ 49, (1568 kez okundu.)


[21/03/2016] VAAZ 48, (1509 kez okundu.)


[21/03/2016] VAAZ 47, (1357 kez okundu.)


[21/03/2016] VAAZ 46, (2117 kez okundu.)

 


[09/07/2002] SUNUŞ, (13281 kez okundu.)


[09/07/2002] EVRENİ SARAN TANRI BİLGİSİ, (14289 kez okundu.)


[09/07/2002] KENDİ DOĞRUMUZU ANLATIRKEN, (13644 kez okundu.)


[09/07/2002] YÜCE TANRI BİRDİR, (13728 kez okundu.)


düşük hapı (13/07/2017)


  http://dusukhapimtr.com/


...Devamlı Oku...
jianbin0711, jianbin071 tarafından 11/07/2017 tatihinde yazılmış
(Read More... | 30kes okunmuş)

[re] Siz ne düşünüyorsunuz? (13/07/2017)

>
>İncil, Yakup. 3:1~12 [Dizginlenemeyen Dil]
>
>Yak. 3:1 Kardeşlerim, biz öğretmenlerin daha titiz bir yargılamadan geçeceğini biliyorsunuz; bu nedenle çoğunuz öğretmen olmayın.
>Yak. 3:2 Çünkü hepimiz çok hata yaparız. Sözleriyle hata yapmayan kimse, bütün bedenini de dizginleyebilen yetkin bir kişidir.
>Yak. 3:3 Bize boyun eğmeleri için atların ağzına gem vururuz, böylece bütün bedenlerini yönlendiririz.
>Yak. 3:4 Düşünün, gemiler de o kada...


...Devamlı Oku...
[re] Tahtada soru sor, Dusuk hapi tarafından 13/07/2017 tatihinde yazılmış
(Read More... | 19 kez okunmuş)

İSA MESİH - NASIL ÖLMÜŞ OLABİLİR? (25/07/2002)
İSA MESİH - NASIL ÖLMÜŞ OLABİLİR?

ÇARMIHIN SUÇUNUN ÜSTESİNDEN GELME

Belki tüm dikkatimizi toplayan bütün engellerden en büyüğü Kutsal Kitap'ta
  "Çarmıh'ın suçu"nun ne olarak bilindiğidir. Tabi ki bu Mesih'in Çarmıh'ı
  tarafından ortaya çıkan Tanrı'nın eşsiz Kurtuluş yolunu reddedenler içindir.
  Onlar kendi yollarıyla Tanrı'yı hoşnut etmeye çalışsalar da, bu imkansızdır.
  Tanrı'ya sadece Mesih'in ölümü aracılığıyla yaklaşabiliriz. Sonsuz kurtuluşumuzu
  sağlayabilecek, tek Çarmıhtır.

  Fakat Müslümanlar için Tanrı'nın O'nun tek Oğlu'nun çarmıh...


...Devamlı Oku...
Kutsal Kitap Değiştirildi Mi?, [594] musa tarafından 24/07/2002 tatihinde yazılmış
(Read More... | 21366kes okunmuş)

İSA’YI BU DENLİ FARKLI KILAN NEDİR?... (08/07/2002)
MARANGOZDAN DA ÖTE Bölüm 1 İSA’YI BU DENLİ FARKLI KILAN NEDİR? Yakın zamanda, Los Angeles’te bazı kişilerle konuşuyordum. Onlara, “Sizce, İsa Mesih kimdir?” diye sordum. İsa’nın büyük bir din önderi olduğu yanıtını verdiler. Bu...

...Devamlı Oku...
İSA RAB Mİ, YALANCI MI, YOKSA DELİ Mİ?, musa tarafından 08/07/2002 tatihinde yazılmış
(Read More... | 14247kes okunmuş):: Kütüphane ::

· Hıristiyanlığın Temelleri
· Hıristiyan olmak için ne yapmalısınız?
· Tanrı Çizgisi
· Tanrı'nın Sözünden Cevaplar
· Nihai Sorular
· İsa Kimdir?
· Neden Kurban?
· Bana Tanrı'yı Anlat
· Bilimsel Makale
· Marangozdan da öte
· Tarihsel Kanıt
· Boş Mezar
· İznik Konseyi hakkında
· Yehova Şahitleri
· Kur'an, İsa'yı nasıl anlatıyor?
· Son zaman azizleri(mormonlar)


:: Okuma Takvimi ::


· Ocak Okuma Planı

· Şubat Okuma Planı

· Mart Okuma Planı

· Nisan Okuma Planı

· Mayıs Okuma Planı

· Haziran Okuma Planı

· Temmuz Okuma Planı

· Ağustos Okuma Planı

· Eylül Okuma Planı

· Ekim Okuma Planı

· Kasım Okuma Planı

· Aralık Okuma Planı


İsa'nın Yuhanna'ya verdiği Vahiy söyle diyor.
"Bu peygamberliğin sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu! Çünkü beklenen zaman yakındır."(Vahiy 1:3)
Diliyoruz ki, Tanrı'nın vermiş olduğu sonsuz yaşamı ve gerçek yolunu bu sitenin aracıliği ile bulmanızı arzu ederiz.
Her mesaj panosundaki içeriklerin yasal sorumlulukları yazarlara aittir ve içerikler incil.com'nun ilkeleri ile bağdaşmayabilir.
© 1998~2014, www.incil.com